LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT 2024 VÀ NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ VỀ ĐẤT ĐAI

Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (thay thế Luật Đất đai 2013). Vậy có phải năm 2024 vẫn áp dụng Luật Đất đai 2013?

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào ? Tư vấn về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? Có thể hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái pháp luật ? Xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm như thế nào thì hợp pháp ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Lee & Cộng sự tư vấn cụ thể:

TƯ VẤN ĐẤT ĐAI

TƯ VẤN ĐẤT ĐAI

Zalo icon