ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh sàn giao dịch bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, theo đó Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Sau đây, Lee & Cộng sự sẽ tư vấn các điều kiện và trình tự thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Sở Xây dựng.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, theo đó các cá nhân và tổ chức có nhu cầu thành lập Công ty kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Sau đây Lee & Cộng sự xin tư vấn về điều kiện thành lập cũng như trình tự thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

Zalo icon