THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

18/09/2023 - 101
Bạn đang có ý định phát triển doanh nghiệp của mình, bạn muốn nhân rộng sự hoạt động của công ty nên quyết định đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, bạn lại đang gặp khó khăn trong việc không biết nên chuẩn bị những loại tài liệu, hồ hơ gì để tiến hành đăng ký. Trong bài viết dưới đây, Lee & Cộng sự sẽ đưa ra những tư vấn pháp lý cụ thể để giúp bạn giải đáp các thắc mắc nêu trên.
MỤC LỤC BÀI VIẾT

  1. Chi nhánh, Văn phòng đại diện là gì?

       Theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, Chi nhánh và Văn phòng đại diện được định nghĩa như sau:

       Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

       Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

       Đặc biệt cần lưu ý, Chi nhánh và Văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

  2. Thành phần hồ sơ đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện

  2.1. Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh)

       - Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

       - Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

       - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

  2.2. Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp xã hội

       - Bản chính Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

       - Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

       - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực,…);

       - Bản chính Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

  2.3. Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các Tổ chức Tín dụng

       - Bản chính Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

       - Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

       - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (Chứng minh nhân dân hay Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực,...);

       - Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

  2.4. Đối với Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Văn phòng đại diện của Tổ chức Tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

       - Bản chính Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

       - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

       - Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

  2.5. Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty chứng khoán, Công ty quản lý đầu tư chứng khoán

       - Bản chính Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

       - Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

       - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (Chứng minh nhân dân hay Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực pháp luật,…);

       - Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

  2.6. Đối với một số trường hợp Uỷ quyền đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện

       - Đối với trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Bản chính Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Cần chú ý là phải kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

       - Đối với trường hợp ủy quyền cho tổ chức hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Bản chính Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu (Chứng minh nhân dân hay Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực,…). Ngoài ra, cần chú ý là phải kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

       - Đối với trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: Bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Ngoài ra, cần chú ý là phải kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhân viên bưu chính phải đi nộp.

  3.Trình tự, thủ tục thực hiện

       Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện

       TRƯỜNG HỢP 1: ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

         - Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

       TRƯỜNG HỢP 2: ĐĂNG KÝ QUA MẠNG ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

       - Hoặc người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp  đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng. Đường dẫn đến Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

       TRƯỜNG HỢP 3: ĐĂNG KÝ QUA MẠNG ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

       - Hoặc người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh. Đường dân đến Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp như sau: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

       Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

       Bước 2: Công việc của Cơ quan có thẩm quyền (Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư)

       TRƯỜNG HỢP 1: ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

       Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp

       TRƯỜNG HỢP 2: ĐĂNG KÝ QUA MẠNG ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

       Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

       Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

       TRƯỜNG HỢP 3: ĐĂNG KÝ QUA MẠNG ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

       Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

       Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

  4. Phí và lệ phí

       Theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC thì lệ phí khi tiến hành đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện là:

       Đối với hình thức đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ thông qua Dịch vụ bưu chính thì lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.

       Đối với hình thức đăng ký qua mạng điện tử viễn thông là MIỄN PHÍ .

  5. Dịch vụ đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Lee & Cộng sự

       - Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

       - Chuẩn bị hồ sơ và hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

       - Khắc dấu và tư vấn các vấn đề pháp lý sau quá trình thành lập.

       Với phương châm hoạt động "Nhanh chóng - chính xác - an toàn - hiệu quả", Lee & Cộng sự luôn nổ lực hết mình nhằm mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, Lee & Cộng sự sẽ tiến hành đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện nhanh nhất có thể cho quý khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hoặc đến trực tiếp theo địa chỉ của Công ty bên dưới để nhận được những tư vấn pháp lý chuyên sâu. 

  Đăng ký dịch vụ


  Bài viết cùng danh mục
  CÔNG TY NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

  Pháp luật Việt Nam tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào nước ta theo nhiều hình thức, ví dụ như thành lập công ty có vốn nước ngoài, liên doanh với nhà đầu tư trong nước, thành lập công ty con… Trong đó thành lập công ty con được khá nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Để bạn hiểu rõ hơn về công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam, Lee & Cộng sự tư vấn chi tiết như bài viết sau đây.

  Xem thêm
  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ GỒM NHỮNG GÌ?

  Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể là quy trình pháp lý mà một cá nhân hoặc các thành viên trong gia đình thực hiện, để được công nhận và chịu trách nhiệm với hoạt động kinh doanh của mình. Trong bài viết này Lee & Cộng sự sẽ hướng dẫn chi tiết về hồ sơ cũng như thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể? Quy trình từng bước thực hiện đăng ký như thế nào. Xin mời theo dõi trong bài dưới đây.

  Xem thêm
  ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC TỔ CHỨC, NỘI DUNG CUỘC HỌP HĐQT, ĐHĐCĐ, HĐTV

  Sau đây là hướng dẫn về điều kiện, cách thức tổ chức và nội dung của các cuộc họp Hội đồng qản trị, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên. Cùng Lee & Cộng sự tìm hiểu trong bài viết dưới đâ nhé!

  Xem thêm
  THỦ TỤC CHIA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chia các thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới theo quy định của pháp luật.

  Xem thêm
  THỦ TỤC CẤP LẠI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

  Thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh công ty cổ phần được thực hiện trong trường hợp nào? Quy trình, hồ sơ cần có? Công ty có bị phạt khi làm mất đăng ký không?

  Xem thêm
  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

  Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể được đăng ký chuyển đổi công ty thành Công ty cổ phần theo một trong các cách được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Cùng Lee & Cộng sự hướng dẫn trong bài viết dưới đây:

  Xem thêm
  Zalo icon