ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của Trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt các xung đột bằng việc đưa ra phán quyết trọng tài buộc các bên tôn trọng và thực hiện.

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Cung cấp những tài liệu nghiên cứu, số liệu thống kê và cung cấp những thông tin cần thiết cho khách hàng. Những thông tin này chính là tài liệu tham khảo để khách hàng đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn.

Zalo icon