CÁC LOẠI BÁO CÁO ĐẦU TƯ CẦN NỘP THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

Báo cáo của doanh nghiệp FDI cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bài viết sau Lee & Cộng sự chia sẻ đến bạn đọc các loại báo cáo của doanh nghiệp FDI để hiểu rõ hơn về vai trò và ảnh hưởng của FDI trong quá trình phát triển kinh tế của một quốc gia.

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NHẤT 2024

Dưới đây là mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất 2024

THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

GCNĐKĐT (trước đây có tên gọi là Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư) là văn bản pháp lý cấp chủ yếu cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà ngay từ đầu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam. Nội dung trên GCNĐT và GCNĐT trước đây về bản chất là một. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định của pháp luật Đầu tư và pháp luật Doanh nghiệp mới, có một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH VĂN BẢN CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH

Lee & Cộng sự sẽ hướng dẫn bạn đọc Thủ tục Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh trong bài viết dưỡi đây:

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GCN ĐKĐT VÀ KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH

Cùng Lee & Cộng sự hướng dẫn về Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh trong bài viết dưới đây như sau:

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DÁĐT TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG QSDĐ, TSGLVĐ THUỘC DÁĐT ĐỂ HỢP TÁC KINH DOANH ĐỐI VỚI DÁ THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA UBND TỈNH

Lee & Cộng sự hướng dẫn chi tiết Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Mời Qúy bạn đọc theo dõi

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DÁĐT TRONG TRƯỜNG HỢP SD QSDĐ, TSGL VỚI ĐẤT THUỘC DÁĐT ĐỂ GÓP VỐN VÀO DN ĐỐI VỚI DÁ THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA UBND CẤP TỈNH

Cùng Lee & Cộng sự tìm hiểu về thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh trong bài viết dưới đây:

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DÁĐT TRONG TRƯỜNG HỢP NĐT NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG DÁDT LÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA UBND CẤP TỈNH

Lee & Cộng sự sẽ hướng dẫn bạn đọc Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh dưới bài viết sau đây:

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DÁĐƯ TRONG TRƯỜNG HỢP NĐT CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ DÁĐT ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA UBND CẤP TỈNH

Cùng Lee & Cộng sự tìm hiểu thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh dưới bài viết sau đây:

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA UBND CẤP TỈNH

Các dự án đầu tư sẽ cần phải thực hiện điều chỉnh chủ trương, khi đó nhà đầu tư không chỉ điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận mà sẽ còn thực hiện điều chỉnh chủ trương chủ trương đầu tư. Dự án đầu tư đã được uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chấp nhân thì nhà đầu tư vần điều chỉnh chủ trương đầu tư này ra sao là thắc mắc mà LS Nhung nhận được nhiều trong thời gian vừa qua. Bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này tại nội dung bài viết dưới đây:

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DÁĐT TRƯỜNG HỢP CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA UBND CẤP TỈNH

Lee & Cộng sự sẽ hướng dẫn bạn đọc Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh dưới bài viết dưới đây.

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Đối với các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư không chỉ điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) mà còn phải thực hiện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong một số trường hợp. Vậy đối với dự án đầu tư được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư cần điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong trường hợp nào và thực hiện thủ tục ra sao? Cùng xem Lee & Cộng sự hướng dẫn dưới đây nhé

Zalo icon